Европа за нас

Нова стратегия на ЕС за цифровите финансови услуги

Европейската комисия представи нова стратегия за подобряване и модернизиране на финансовата надзорна отчетност в ЕС. Основната цел на стратегията е да се въведе система, с която на надзорните органи на равнището на ЕС и на национално равнище да се предоставят точни, съгласувани и актуални данни, като същевременно се сведе до минимум цялостната отчетна тежест за финансовите институции.

Стратегията съдържа четири основни градивни елемента:

  • Осигуряване на съгласувани и стандартизирани данни, които се основават на ясна и обща терминология, както и на общи стандарти, формати и правила.
  • Улесняване на обмена и повторното използване на отчетени данни между надзорните органи чрез премахване на неоправданите правни и технологични пречки, за да се избегнат дублиращи се искания за данни.
  • Подобряване на структурата на отчетните изисквания чрез разработване на насоки въз основа на най-добрите практики в прилагането на принципите за по-добро регулиране при надзорната отчетност.
  • Въвеждане на съвместни правила за управление с цел подобряване на координацията и насърчаване на по-тясното сътрудничество между различните надзорни органи и други заинтересовани страни, като им се даде възможност да споделят своя експертен опит и да обменят информация.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.