Водещи новини Общество

Все по-търсени са услугите на експертите от Областния информационен център в Добрич

На заключително събитие, експертите от Областен информационен център – Добрич и екипът за управление отчетоха изпълнените дейности по проект BG05SFOP001-4.004-0017-С01 „Функциониране  на Областен информационен център-Добрич“.

Срещата беше открита от заместник-кмета Росица Йорданова. Дейността на центъра, който съществува вече 10 години, беше представена от ръководителя на проекта Димитрина Костадинова.

За периода 2019-2021 г. са проведени 83 информационни срещи с над 2 хиляди представителя на общински администрации, областна управа, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители, медии, граждани и др. Чрез изготвените от презентации, и разпространени 67 печатни и електронни брошури са представени и популяризирани всички актуални процедури и мерки по програмите. Най-голям интерес потенциалните бенефициенти са проявявали към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Събитията са отразени в над 1 800 публикации в печатни и електронни медии, както на портала еufunds.bg.

Близо 2200 души са потърсили експертна информация за възможностите за финансиране на своите бизнес идеи с европейски средства по време на събития, на място в офиса, по телефона, електронна поща, и във Фейсбук страницата, на която има над 6 хил. публикации и 2 256 последователи.

На информационни събития в областта, експертите са демонстрирали процеса по подаване на проектно предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, както и са оказвали съдействали на кандидатите при работа с нея.

През последните три години, екипът на центъра е провел три събития, които са били част от общата кампания на националната Мрежата от 27 информационни центъра. През 2019 г., в рамките на кампания на ЕК „Европа в моя регион“ се проведе онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“. След проведено онлайн гласуване, бяха отличени и наградени две ученички от Генерал Тошево и Шабла за своите представени бизнес концепции. Те посетиха „София Тех Парк“ където се срещнаха с предприемачи и с инициативни младежи от цяла България. Общата кампания на Мрежата от ОИЦ през 2002 г беше посветена на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции-2020 г. През тази година, центъра представи онлайн пред над 40 заинтересовани лица проекта на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

Екипът на центъра е извършил проверка на 20  процедури на местните инициативни групи от областта в електронната среда на ИСУН 2020.

В края на срещата Геновева Друмева – управител на Областен информационен център – Добрич благодари на медиите за ползотворното сътрудничество през годините. Екипът на центъра изрази своето задоволство от свършената работа, от повишения интерес към услугите и към информацията, която се представя от експертите на офиса, както и завишения брой консултирани потенциални бенефициенти през трите години от изпълнението на проекта „Функциониране  на Областен информационен център-Добрич“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.