Водещи новини Култура Образование Общество

Честит празник на българските студенти!

8 декември е празникът на българските студенти. Това е денят на Св. Климент Охридски, считан за покровител на българското висше образование.

На 8 декември през 1903 година за първи път е отбелязан празникът на единствения тогава университет в страната – Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Честването е по повод на 15-годишнината от създаването му, а датата е определена от Академическия съвет с решение от 30 ноември 1902 г. Първоначално се е празнувал на 25 ноември – денят на свети Климент Охридски, един от Светите Седмочисленици и патрон на Софийския университет, който се счита за покровител на българското висше образование.

От 31 март 1916 г. българската администрация преминава към Григорианския календар, а Българската православна църква продължава да използва Юлианския календар (до 1968 г.). Така датата на празника се измества с 13 дни напред и започва да се отбелязва на 8 декември.

Отбелязването на студентския празник е отменено след 1944 г. и е заменено със 17 ноември, когато е Международният ден на студентите. През 1962 г. празнуването на Деня на 8 декември отново е възстановено.

Висшите училища в България са:

·         университети – със специалности в поне 3 от 4-те основни области на науката (хуманитарни, природни, обществени, технически) за всички образователни степени;

·         специализирани висши училища (академии и др.) – със специалности в основна област на науката, изкуството, физическата култура и военното дело за образователни степени до доктор;

·         самостоятелни колежи – обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Несамостоятелни колежи може да има в рамките на структурата на университет или специализирано висше училище, като също провеждат обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Народното събрание открива, преобразува, преименува и закрива висшите училища, както и филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии, а също утвърждава бюджетно финансиране на държавните висши училища. Министерският съвет утвърждава основните насоки на националната политика в сферата на висшето образование, открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища. Министърът на образованието и науката е държавният орган за осъществяване на националната политика във висшето образование, като сред функциите му е поддържането на регистър на акредитираните висши училища в страната.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.