Бизнес Водещи новини - дясно Туризъм

“Албена” отчита 7-кратно увеличение на приходите през третото тримесечие

Дружеството преодолява загубата, регистрирана към края на юни, вижда се от консолидирания отчет за третото тримесечие

Третото тримесечие на годината – от юли до края на септември, е било изключително успешно за курортния комплекс „Албена“. Консолидираният отчет на дружеството, публикуван в Бюлетин Investor, показва, че то успява да преодолее загубата от над 16 млн. лева към второто тримесечие и да излезе на печалба от над 7,7 млн. лева след седемкратно увеличение на приходите в сравнение с периода април-юни и въпреки увеличението на разходите от почти от 2,5 пъти.

Индивидуалният отчет на дружеството също показа подобна тенденция. В консолидирания се обединяват резултатите и на дъщерните дружества, сред които медицински център, транспортни дружества, туроператор, земеделска фирма, строителна фирма, фирми за управление на имоти и т.н.

Към края на септември „Албена“ АД отчита приходи от продажби в размер на 72,592 млн. лева при 50,267 млн. лева година по-рано и 9,648 млн. лева към края на юни. Ръстът на годишна база достига 44,4%, а в сравнение с предходното тримесечие е 7,5 пъти.

Само през третото тримесечие са реализирани 62,944 млн. лева приходи от продажби при 42,625 млн. лева година по-рано, т.е. увеличението достига 47,66%.

Компанията отчита и 4,874 млн. лева приходи от финансирания при 3,554 млн. лева година по-рано. В тях влизат плащания по европроекти и държавната помощ заради Covid-19.

Общите приходи на „Албена“ АД към 30 септември възлизат на 77,476 млн. лева спрямо 53,843 млн. лева към 30 септември 2020 г., което представлява ръст от 43,9%.

Само за третото тримесечие са реализирани общи приходи в размер на 65,693 млн. лева при 45,529 млн. лева през третото тримесечие на предходната година, или с 44,3% повече.

От разходите на дружеството към края на септември силен ръст отбелязват разходите за материали – до 9,192 млн. лева в сравнение с 5,706 млн. лева година по-рано, или с 61,15%.

Разходите за външни услуги се увеличават до 12,165 млн. лева от 10,528 млн. лева, или с 15,54%.

Разходите за възнаграждения за периода нарастват до 15,944 млн. лева от 12,722 млн. лева година по-рано, или с 25,32%.

Общите разходи на дружеството са за 69,674 млн. лева към края на септември спрямо 59,759 млн. лева към края на септември 2020 г., което е с 16,6% повече.

Нетната печалба към края на деветмесечието е за 7,622 млн. лева спрямо загуба за почти 6 млн. лева година по-рано.

Активите на дружеството се увеличават до 634,906 млн. лева към края на септември спрямо 627,803 млн. лева година по-рано.

В последната година акциите на „Албена“ АД поскъпват с 40,91%.

Източник: Investor.bg

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.