Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

Допълнителен бюджет от почти 800 000 лева получи Стратегията на МИГ “Добричка”

Допълнителен бюджет от 798 130 лева получи Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на Сдружение МИГ „Добричка”. Това съобщи преди началото на днешното заседание на Общинския съвет кметът на Община Добричка Соня Георгиева. Допълнителното споразумение за увеличение на средствата е подписано с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2021 година през октомври.  С това общият бюджет на СВОМР вече е в размер на 3 731 130 лева. Разпределението на финансовия ресурс е в резултат на проучванията на местната общност и проведено обществено обсъждане, посочи кметът.

Допълнителните средства са насочени към три подмерки от СВОМР. Към подмярка 19.2.4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са разпределени 368 130 лева, към подмярка 19.2.6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – 150 000 лева, към подмярка 19.2.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширението на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – 280 000 лева. На частния сектор ще бъдат предоставени 518 130 лева, а на публичния – 280 000 лева. Допълнителният финансов ресурс ще подпомогне както малките земеделски стопанства, така и малки бизнес структури и определено ще предостави възможност за реализиране на нови ползотворни идеи и проектни инвестиции в подкрепа на местната територия, каза Соня Георгиева.

Новите приеми ще се реализират през 2022 година. В момента екипът на Община Добричка обсъжда къде да се насочи ресурсът от 280 000 лева, който е за публичния сектор и вариантите за проекти, с които да се кандидатства пред МИГ „Добричка”.

Изпълнителният директор на МИГ „Добричка” Надежда Василева запозна съветниците с изпълнението на СВОМР. Тя сподели, че някои от бенефициентите от частния сектор са се отказали от проектите си. По думите й сред тях са такива, които са кандидатствали през 2018, 2019 година, но Държавен фонд „Земеделие” изключително много се е забавил в разглеждането на проектите. Според Василева заради инфлацията забавянето на процеса се е отразил на финансовите параметри им параметри.

От 2018 година до сега екипът на МИГ „Добричка” е администрирал и работил по 13 процедури, приети са 52 проекта, разписаните договори до момента са 16, други са процес на разписване, съобщи Василева. Изпълнителният директор на Сдружението посочи, че изпълнението на СВОМР преди края на програмния период е 93 процента.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *