Новата матура Образование

Тема 2: Миналото и паметта в българската литература – Запомненото минало като градивна основа на бъдещето в одата „Паисий” на Иван Вазов

          „От  днеска  нататък  българският  род  история има  и става  народ”

Атанаска Георгиева
  1. АВТОРЪТ

а/ Художествен  летописец на българския национален, социален и духовен живот  преди и след Освобождението с половинвековна творческа дейност и 22 тома съчинения в поезия, проза и драматургия;

б/  Народен поет ,Патриарх на българската литература в две исторически и ценностно различни епохи – възрожденското „най – българско време” , „априлската пролет на българския национален дух”  и следосвобожденското идейно безвремие, даващо предимство на хората „ с ниски чела и широко разтворени джобове” ;

в/ Творчеството му има народностен, патриотичен характер и в него се откроява свръхобразът на България, представена в своите исторически,географски, духовно-психологически и културни измерения;

г/ Родолюбивият автор сблъсква миналото и настоящето в тревогата си за бъдещето на Отечеството и извежда генералното послание, че паметта за героичното възрожденско време има превъзпитаващ характер , че съхранената  българска  величава история с нейните апостоли  ще акумулира градивна сила и енергия за нацията;

  • „ЕПОПЕЯ  НА  ЗАБРАВЕНИТЕ”

а/ Цикъл от 12  оди-поеми ,създаден в периода 1881-1884 година; „ Левски”, „Бенковски”, „ Кочо”, „Братя Жекови”, „Каблешков”, „ Паисий”, „ Братя Миладинови”, „Раковски”, „ Караджата”, „ 1876”, „ Волов”, „ Опълченците на Шипка”;

б/ Стихотворенията представят етапите на Българското възраждане от Просвещението до организираната националноосвободителна борба с двете й върхови събития – Априлското въстание и Руско-турската война 1877-1878 година;

в/ Художествената идея на Вазов е чрез гордото минало да превъзпита ценностно издребнялото настояще , да затвърди изграждащата връзка между поколенията , да издигне в култ незабравата, помненето, да насочи погледа  напред  чрез  увековечаването на отшумялата славна епоха и обезсмъртяването на нейните „предтечи сеятели” ;

г/ Композицията на одичния цикъл на следва историческата хронология, защото според Вазов времето на Героите и това на техните наследници антигерои са раздалечени не календарно, а идейно и нравствено;

                                                                        2

       3.”ПАИСИЙ

а/ Анализ на заглавието –  Чрез собственото име ориентира към началото на Възраждането, а чрез мотото „О, неразумни и юроде”! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин?” свързва историческата творба на Паисий с  поетичната творба за Паисий; ода-поема

б/ Основна тема – Просветителският героизъм на първия  възрожденски народен будител, Хилендарския монах, събрал и написал „История славянобългарска”/1762г/, за да възкреси  забравеното  минало на българския род и да го превърне в памет и завет за идващите поколения ;

в/ Основна идея – Със своето „житие ново”, „житие велико” Паисий припомня политическата, културна и религиозна история на двете предишни, свободни български държави ,водени от славни царе, духовници и творци; разбужда националното самосъзнание и патриотична гордост, сочи на българина свръхопорите на неговата идентичност: история, език, вяра;

г/ Сюжет и композиция –В три смислово обособени части  проследява:

  • създаването на Историята, която ще проправи възходящия народен път от робските „тъмнини дълбоки” към светлината свобода; 
  • превръщането на създателя  й от „един монах тъмен, непознат и бледен” в „ древен библейски пророк”,  на анонимността  в  личностна значимост, на тясното пространство

”в скромна килийка”   в необятно пространство на Сътворението; Малката „книжица” на Паисий е българската историческа Библия;

  • описанието на митологизираното свободно минало като код за бъдещия идеал;
  • противопоставянето  на  спомена за великата родова,етническа и национална принадлежност с разкритикувания срам на непомненето, отчуждаването, отродяването;
  • изтъкването на българските основания за гордост „че сме имали и  ний царства и столици и от нашта рода светци и патрици”, „че и ний сме дали нещо на света и на вси словене книга да четат”;
  • многократното повторение на призива „Четете и знайте!”

д/ Поанта на текста – „ И фърляше тайно през мрака тогаз най-първата искра в народната свяст” – затваря рамката между полюсите на мрака и светлината, изтъква водаческата роля на  „тоз див Светогорец”,който чрез живата памет за миналото осветява Пътя към свободното бъдеще;

Следващия петък  очаквайте  представянето на ст.”История” от Никола Вапцаров, включено във втората програмна за ДЗИ тема „Миналото и паметта”.

Рубриката „Новата матура“ е в помощ на зрелостниците от випуск 2021/2022 г. – първите, които ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма за 11 и 12 клас. Осъществява се от Про Нюз Добрич в партньорство с Атанаска Георгиева, преподавател по български език и литература, и с подкрепата на “Камут-Еко” ЕООД-Добрич.  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *