Без категория

След публично обсъждане внасят промени в Бюджет 2021 на Тервел

Публично обсъждане на промени в Бюджет 2021 на Тервел предстои да се проведе на 24 ноември 2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел.

Предложените промени са на основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел.

Кметът на Община Тервел – инж. Симеон Симеонов, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните  разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на промените в капиталовата програма на Община Тервел, приета с решение № 3-24/ 25.02.2021 г. на Общински съвет Тервел, в последствие изменена с решение № 6-65/27.05.2021 г. , № 7-72/24.06.2021 г. и № 10-113/30.09.2021 г.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Тервел – www.tervel.bg в раздел „Документи“, подраздел „Бюджет“ – публично обсъждане бюджет 2021.

Предложения  във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община  Тервел и на e-mail: tervеl2007@abv.bg в срок до 15:00 на 24.11.2021 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *