Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Наемат за година 10 автобуса за градския транспорт в Добрич

Обществена поръчка, която предвижда възмездно ползване при условията на договор за наем на 10 градски автобуса от една марка и модел, предназначени за масов градски транспорт, обяви „Градски транспорт Добрич ЕООД “. Изпълнението й трябва да осигури допълнителен брой превозни средства за подпомагане извършването на масов градски транспорт за по-пълно и навременно изпълнение на задълженията от дружеството.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 216 000 лева с включен ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание.

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител.

Определени са минимални базови изисквания към автобусите, които ще бъдат наети – те трябва да са с дължина до 12 метра +/- 1000 mm, да имат минимум 70 седящи и правостоящи места /без шофьора/, от които поне 33 седящи, да са с минимум две обслужващи врати, пневматично управляеми, частично или изцяло остъклени, разположени  от дясната страна по посока на движение и други.

Крайният срок за подаване на офертите е 25 ноември. Те ще бъдат отворени на следващия ден – 26 ноември, от 14 часа.

Припомняме, че на 1 октомври в Регистъра на обществените поръчки общинското дружество “Градски транспорт” ЕООД обяви покана за участие в процедура “пряко договаряне” до ФАКТОР-П ЕООД. Тя бе за закупуване на 15 употребявани автобуса за градския транспорт в Добрич, а стойността на поръчката беше  до 420 000 лева с ДДС.

Скандал около обществена поръчка за 15 стари автобуса в Добрич

На 7 октомври, часове преди изтичането на крайния срок за представяне на оферти репортер на Про Нюз Добрич откри в паркинга на адреса на ФАКТОР-П ЕООД четири автобуса, марка Мерцедес, които вече бяха със светлинни надписи „Градски транспорт“.  

Стана ясно, че поръчката и техническата спецификация не са били съгласувани с кмета Йордан Йорданов и той е спрял изпълнението на поръчката, като за целта е изпратено писмо до управителя на дружеството, с цел прецизиране на техническите изисквания. На 7 октомври, в 16,09 ч. управителят на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД Катя Петкова публикува в Агенцията за обществени поръчки решение за прекратяване на обществената поръчка.

След дебати в ОбС: Купуват 20 нови дизелови автобуса за транспорта в Добрич

На сесията на на 26 октомври Общинския съвет на Добрич прие предложението на администрацията за поемане на дългосрочен дълг от 5,1 милиона лева за закупуване на автобуси. Става въпрос за поне 20 фабрично нови дизелови автобуса за обслужване на транспортната схема на Добрич. Кредитът трябва да се осъществи чрез сключване на договор за финансов лизинг от общинското дружество „Градски транспорт Добрич” ЕООД с „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Дали по новата поръчка ще бъдат наети именно Мерцедесите, които ФАКТОР-П ЕООД достави, но не успя да продаде на “Градски транспорт”, тепърва ще стане ясно.

Интересно е сравнението между два аналогични документа от двете обществени поръчки.

В обществената поръчка за закупуване на автобуси техническата спецификация е повече от обща – едва в 10 реда, докато тази за автобусите, които само ще бъдат наети за година, е повече от детайлна – описана на цели две страници. Посочено е дори колко да е широчината на светлия отвор на двойна врата, каква да е арматурата на дръжките за пътниците, каква да е седалката в кабината на водача и т.н.

С двата документа можете да се запознаете по-долу:

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

„Доставка на 15 /петнадесет/ броя употребявани автобуси за градски превоз за нуждите на Градски транспорт Добрич  ЕООД

Техн-15

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

За изпълнение на обществена поръчка с предмет „Временно възмездно ползване при условията на договор за наем  на 10 /десет/ броя градски автобуси от една марка и модел, предназначени за масов градски транспорт, необходими  за нуждите на Градски транспорт Добрич  ЕООД

Техническа-спецификация10135839

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *