Бизнес Добричка Общество

Експерти представиха дейностите на ОИЦ-Добрич пред земеделски производители в община Добричка

Областният информационен център – Добрич /ОИЦ/ запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“. Целта на обучението да повиши капацитета на бенефициентите при отчитане на договорените проекти, финансирани от Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка.

ОИЦ – Добрич ще продължава да предоставя същите услуги и през следващия програмен период 2021-2027 г. Експертите от центъра ще участват активно в дейностите на звената за медиации и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. Накратко, тези звена ще имат активна роля при създаването на партньорства и запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.  

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.

Всички присъстващи получиха информационни материали, изготвени от ОИЦ-Добрич, за предстоящите до края на годината подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *