Водещи новини - дясно Здраве

Пет медицински центъра с COVID-зони в област Добрич ще получат апаратура

Пет медицински центъра в област Добрич, в които има разкрити COVID-зони, имат възможността да получат апаратура от Министерството на здравеопазването /МЗ/, съобщават от там. Това са:

– „ДКЦ-I-Добрич“ ЕООД

– „МЦ Вива Феникс“ ООД

– „МЦ-I-Балчик“ ЕООД

– „МЦ МГ“ ЕООД

– „ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД.

Медицинската апаратура ще бъде за диагностика и лечение на COVID-19 по проект на стойност близо 30 млн. лв., предложен от МЗ на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Тя ще включва преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“; лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов, електролитен, за клинична химия, хематологичен; респиратор за спешна помощ-транспортен; кислородни бутилки; автоклав-стерилизация; аспиратор; бифазен дефибрилатор-монитор; 6/ 12-канален ЕКГ апарат; портативен ехограф/ ехокардиограф; холтери за кръвно налягане; негативоскоп. Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19.

В изпълнение на проекта кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори – възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти и за производство на реконвалесцентна плазма. Доставени ще бъдат апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела – автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

Follow Me:

Related Posts

  1. Д-р Светла Ангелова says:

    Медицински център-МГ Еднолично дружество с ограничена отговорност е в Област Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *