Водещи новини - дясно Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич ще обсъди кредита за нови автобуси и тарифата на такситата

Поредно заседание провежда днес Общинският съвет на Добрич. Съветниците ще разгледат предложение за актуализация на Капиталовата програма на Общината и на Бюджет 2021.

Местният парламент за трети път ще дискутира докладна за поемането на дългосрочен дълг чрез сключване на договор за финансов лизинг от общинското дружество „Градски транспорт Добрич” ЕООД с „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Кредитът от 5,1 милиона лева трябва да се използва за закупуване на поне 20 фабрично нови 9-10 метрови, нископодови дизелови автобуси за обслужване на транспортната схема на Добрич.

Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на нови активи, изградени по проект „Битова канализация в кв.“Рилци“, град Добрич – I-ви етап“, чрез осигурена безвъзмездна финансова помощ от МОСВ и от бюджета на Община град Добрич е друга точка от дневния ред на сесията.

Съветниците трябва да одобрят реализирането на проект, с който да се кандидатства за европейски пари за енергийно-ефективни мерки в Спортно училище „Г. С. Раковски“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие. Обектите са публична общинска собственост.

Общинският съвет ще определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич. Предложението е за повишение с 20 стотинки на тарифите.

Ще бъдат определени правомощията на представителя на Общината в извънредното Oбщо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, което ще се проведе на 19 ноември.

Ще бъде разгледан проект, с който да се кандидатства за средства за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *