Водещи новини - дясно Добрич Здраве

Избират управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД

На основание решение на Общински съвет и въз основа на Заповед на кмета е обявен конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД.

Той ще се проведе на три етапа – по документи, представяне на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите. Те трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен. Освен това се изискват минимум 5 години професионален опит като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист

Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Програма за развитието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за тригодишен период трябва да включва анализ и оценка на състоянието и дейността, тенденции и възможности за развитието му, определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, както и приложимост и етапи за реализацията на програмата.

Темата, предмет на събеседване с кандидатите е „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

Документите на кандидатите се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 22.11.2021г. включително.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *