Водещи новини - дясно Добрич Общество

Обявиха конкурс за управител на ДКЦ II в Добрич

Конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център II – Добрич” ЕООД обяви Общината.

Причината е изтичането на мандата на сегашния управител д-р Валери Веселинов. Решението да се открие конкурс беше взето от Общинския съвет на миналата му сесия. Той ще се проведе на три етапа – проверка на съответствието на представените документи, представяне на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите.

Постът може да бъде зает от лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт, както и лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен. Те трябва да имат най-малко 5 години професионален опит.

Темата, по която ще се проведе събеседване с кандидатите, е „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

Документите за участие в конкурса се приемат в Общината всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 22.11.2021 г., включително.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.