Водещи новини - дясно Общество

Днес е Европейският ден на статистиката

На 20 октомври се отбелязва Европейският ден на статистиката. Повече от 60 години статистическите служби на държавите членки работят заедно с Евростат – статистическата служба на Европейския съюз, в Европейската статистическа система.

Европейската статистика предоставя надеждни и съпоставими данни, които показват приликите и разликите между държавите в рамките на ЕС, както и обобщени данни за еврозоната и ЕС в широк кръг от области – публичните финанси, цените, външната търговия, пазара на труда, условията на живот, здравеопазването, образованието… В наши дни европейската статистика се използва по много различни начини от все повече хора.

Европейският ден на статистиката се отбелязва от няколко години. С това събитие европейската статистическа общност цели да повиши осведомеността на гражданите относно значението, стойността и силата на официалната статистика.

Европейските статистически данни от Евростат играят основна роля в съвременните общества, ръководят обществените политики, подкрепят бизнес решения и позволяват на гражданите да оценяват постигнатия напредък и да се сравняват със своите съседи. Статистиката става все по-важна: чрез осигуряване на точна картина и разбиране на нашите общества тя улеснява оценките и позволява по-ефективни действия и реакции. Официалната статистика е маркер, отправна точка за това какво сме и откъде идваме, компас, който ни позволява да наблюдаваме, оценяваме и намираме нашето място.

Европейският ден на статистиката се организира по инициатива на Европейския статистически консултативен комитет и се подкрепя от членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.

Източник: НСИ

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.