Водещи новини - дясно Добрич Общество

Избират изпълнител за почистването на Добрич за 1.8 милиона лева

Обществена поръчка „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“ обяви местната администрация. Начинът й на възлагане е открита процедура. Прогнозната стойност на поръчката е 1 500 000 лева без ДДС, или 1 800 000 лева с ДДС.

Крайният срок за подаване на офертите е 12 ноември. Те ще бъдат отворени на 15 ноември. Предстои да бъде обявена датата, на която ще бъдат отворени ценовите предложения. 

Критерият за оценяване на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” – „Оптимално съотношение качество/ цена”. Срокът за изпълнение на договора, който ще бъде сключен с избрания изпълнител, е 12 месеца, считано от получаване на писмено уведомление от страна на възложителя за стартирането му.

Дейностите, обект на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, са:

“Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади”

“Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване”

“Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.”

“Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване”

“Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване”

“Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.”

“Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.”

“Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на масовия градски транспорт, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване”

“Оросяване на улици и площади”

 „Почистване на хоризонталните линейни отоци“

“Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране”

“Почистване на пътни принадлежности:

  • пътни знаци;
  • пътеуказателни табели;
  • предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.”

“Почистване на рекламни и агитационни материали:

  • стълбове и дървета
  • табла”

“Почистване на графити”

“Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата”

“Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон”

„Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.“

„Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *