Бизнес Водещи новини Здраве Крими Общество Туризъм

Експерт предвижда необратими последствия за екосистемите, ако товарът на „Вера СУ“ не бъде извлечен

В случай че авариралият кораб „Вера СУ“ и товарът му не бъдат изведени скоро от зоната, е много вероятно в района на Яйлата в непосредствена близост до кораба да има сериозен риск от увреда и унищожение на дънните крайбрежни екосистеми, популациите на безгръбначни и риби. Това се казва в доклад на д-р Димитър Беров от Лабораторията по Морска Екология в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Лабораторните анализи са на база взети водни проби от водолаза Найден Недев в близост до носа на кораба на 25 септември т.г.

В по-обширна зона около района на арарията може да се очаква влошаване на качеството на морската вода вследствие от стимулиране на развитие на фитопланктона ( ‚цъфтежи‘). Тази зона би се формирала по посока на основните течения в района, които варират според метеолорологичните условия през съотвените периоди на годината в посока към нос Калиакра и северната част на Варненски залив, или в посока към нос Шабла, се казва в доклада.

Последствията върху биоразнообразието и екологичното състояние на крайбрежието в района на Яйлата и нос Калиакра от такива процеси ще бъдат дълготрайни и необратими. Те са добре описани и изследвани в други части на Черно море в миналото. Единственият начин това да бъде избегнато е разтоварването на товара на заседналия в крайбрежието кораб или неговото извличане от района и транспортирането му в пристанище. Това трябва да стане преди нарушаването на целостта на корпуса на кораба да предизвика катастрофичното освобождаване на целия товар в морската вода, посочва д-р Беров.

Анализите са потвърдили наличието на замърсяване с неорганични азотни съединения в района на инцидента. Данните от пробите показват многократно завишени концентрации на общ и неорганичен азот, на нитратен азот, амониев азот, както и фосфатен фосфор. Измерените концентрации са близки до измервания от води в непосредствена близост до точкови източници на замърсяване (градски канализации със заустване на непречистени води, течове на аварирали канализационни тръби) и не са типични за естествени морски води.

Предвид наличието на 3300 тона карбамид (CH4N2O) на борда на кораба и наличието на пробойни в корпуса, както и отсъствието на други източници на замърсяване с азотни компоненти в района на Яйлата, единственото възможно обяснение за измерените високи концентрации е теч от трюмовете на кораба на разтворен в морски води карбамид. Наблюдаваното на 27.09.2021 г. разсипване на урея в морето при спасителното разтоварване на товара на кораба със сигурност е допринесло за допълнителното замърсяване на района около кораба, макар че изсипаните количества са незначителни на фона на общия товар на кораба.

Замърсяването на морската околна среда с азотни компоненти е един от най-големите екологични проблеми в Черно море, посочва още д.р Беров.

снимката е илюстративна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *