Водещи новини Добрич Общество

Скандал около обществена поръчка за 15 стари автобуса в Добрич

Преди да е изтекъл срокът за представяне на оферти, част от автобусите вече бяха тук и с надписи „Градски транспорт Добрич“

Публикация на Про Нюз Добрич извади на бял свят обществена поръчка, която скандализира общественото мнение. На 4 октомври с публикацията „15 употребявани автобуса ще бъдат закупени за градския транспорт в Добрич“ съобщихме за намерението на общинското предприятие „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да закупи за до 350 000 лева, без ДДС, 15 дизелови автобуса, втора ръка с над 70+1 места.

Покана за участие в процедура “пряко договаряне” за  възлагане на обществена поръчка беше отправена само до една фирма – ФАКТОР-П ЕООД.  Според Търговския регистър собственик и управител е Станислава Великова Иванова-Паскалева, а страницата й в интернет е paskalevi.com. Адресът на фирмата е Добрич, околовръстен път Добрич – Варна.

15 употребявани автобуса ще бъдат закупени за градския транспорт в Добрич

Именно на паркинга там репортер на Про Нюз Добрич в четвъртък, 7 октомври, часове преди изтичането на крайния срок за представяне на оферти – 23:59 ч. на 8 октомври, откри четири автобуса. Три от тях дори вече бяха с надпис „Градски транспорт“, както се вижда от снимките.

Междувременно общински съветници алармираха Про Нюз Добрич, че обществената поръчка е обявена в нарушение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В него е казано, че придобиването на материални дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5% от общата балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31.12 на предходната година, невключени в годишната бизнес задача на дружеството, да се извършва след решение на Общинския съвет. Стойността на ДМА на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД към 31.12.2020 г. е 1 064 000 лева т.е. всяка покупка на ДМА над 53 200 лева трябва да е със санкция на ОбС, твърдят съветниците.

Потърсихме коментар от юристи в областта на обществените поръчки. Те обясниха, че „Нарушение, изразяващо се в липса на решение на Общинския съвет, е изцяло обвързано с наличието на определени кумулативно обстоятелства в хипотезата на чл.20 от цитираната Наредба, а именно: придобиването не просто на ДМА, надвишаващи посочената стойност, а и на такива, които не са включени в годишната бизнес задача на дружеството. За последното не е налична публично достъпна информация, дори и да се изиска такава по реда на ЗДОИ, надали резултатът ще е удовлетворяващ, за да се докаже въпросното нарушение, доколкото говорим за Общинско предприятие, приемането на бизнес плана, на което е обвързано изцяло с решенията, взети от принципала. Тежестта на двете условия по чл.20 е еднаква, проблемът идва и от това, че е напълно възможно и допустимо бизнес задачите да се актуализират не само на годишна база“.

Според специалисти от транспортния бизнес за 23 000 лева, колкото излиза един автобус от обществената поръчка, може да се купи само около 20-годишна машина.

„Амортизирани са. Това са автобуси, които са поне 20-годишни. При положение, че самото им докарване у нас струва между 8 000 и 10 000 лева, всеки може да си представи какво може да се купи за останалите пари. Да не забравяме, че трябва да има печалба и за търговеца. Това са употребявани машини, които в чужбина, за да не ги бракуват, ги продават“, коментира човек от бранша пред Про Нюз Добрич. По думите му една такава машина ще харчи поне 40 на сто гориво, докато разходът на микробус е 12 на сто. Освен това поддръжката на автобуси с автоматична предавателна кутия е много скъпа, добавиха запознати.

Спряха поръчката на “Градски транспорт” Добрич за 15 употребявани автобуса

В 16,09 часа на 7 октомври, часове преди да изтече крайният срок за подаване на оферти,  управителят на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД Катя Петкова публикува в Агенцията за обществени поръчки решение за прекратяване на обществената поръчка. Мотивът й, че са „необходими съществени промени в условията й, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Като друга причина се изтъква необходимостта от залагането на допълнителни технически параметри и изисквания по техническата спецификация.“

Тепърва ще стане ясно ще има ли нова поръчка и при какви условия. И дали все пак ще спечели фирмата, която явно вече е доставила автобусите.  

По наша информация договорите за изпълнение на общинската транспортна схема изтичат точно след месец – на 7 ноември 2021 г. Ако сделката беше минала, „Градски транспорт Добрич“ щеше да разполага с 15 броя 20-годишни автобуси и можеше  да поеме линиите, които сега се изпълняват от частни фирми. Още повече, че срокът за изпълнение на договора трябваше да е 30 календарни дни т.е. точно навреме, за да се поемат линиите по изтичащите договори.

Потърсена за коментар Катя Петкова, управител на „Градски транспорт Добрич“, заяви, че отказва публични изявления и ни насочи към принципала на дружеството.

Светослав Паскалев, с когото се свързахме, заяви, че няма защо да обсъжда казуса с медията ни.  

В петък Про Нюз Добрич отправи въпроси до Община Добрич в опит да разберем кой допусна тази обществена поръчка да бъде обявена. Попитахме:

 • Защо беше прекратена обществената поръчка, възложена от „Градски транспорт Добрич“ ЕООД?
 • Има ли нарушение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, след като придобиването на автобусите не е било одобрено от Общинския съвет?
 • Знае ли ръководството на Община град Добрич, че автобусите, за които е обявена обществената поръчка (или поне част от тях) вече са доставени от единствената фирма, поканена за участие в процедурата “пряко договаряне” и дори имат надписи „Градски транспорт Добрич“?
 • Означава ли това, че сделката е предварително уредена?
 • Чия е отговорността за това, че е допуснато тази обществена поръчка да бъде обявена?
 • Кой и на какво основание реши, че градският транспорт в Добрич трябва и може да бъде осъществяван от 20-годишни амортизирани автобуси?
 • Ще бъде ли обявена нова поръчка и с какви условия?
 • Кой ще изпълнява линиите след изтичането на договорите по общинската транспортна схема на 7 ноември 2021 г.?

До момента отговори на нашето запитване, отправено до пресцентъра на Общината не сме получили.

Но забелязахме, че кметът Йордан Йорданов в почивния съботен ден е отговорил на въпросите … в профила си във фейсбук. Там открихме пост, озаглавен “Няколко изречения за автобусите на Добрич и спекулациите“. И отговор на поставените от нас въпроси.

Ето какво споделя г-н Йорданов по темата с обществената поръчка за употребяваните автобуси.

 • Обществената поръчка за автобуси втора употреба е пусната не от Община Добрич, а от дружество „Градски транспорт Добрич“;
 • Поръчката и техническата спецификация не е съгласувана с мен, но по-важно е че не е обсъдена и одобрена от Общински съвет, който е принципал на търговските дружества;
 • Дали това е нарушение, е въпрос на тълкуване, но противоречи на моето убеждение, че важните за Добрич въпроси трябва да се решават с диалог;
 • Аз спрях изпълнението на поръчката, като за целта изпратихме писмо до управителя на дружеството, с цел прецизиране на техническите изисквания;
 • На следващото заседание на ОС ще предложа с докладна да се обсъдят условията за това как и какви автобуси да се купят, за да може дружеството да стане Вътрешен оператор;
 • Кой ще понесе отговорност за обявената обществена поръчка? Предвид факта, че не съм информиран за това, аз правя своето проучване кой от администрацията е знаел. Ако този човек или тези хора, са нарушили екипните ни принципи на управление, те ще си понесат последствията за това.
 • Общински съвет трябва да прецени и реши има ли вина управителят на дружеството. Общинските съветници са принципал в управлението на дружествата.

От Про Нюз Добрич ще следим с интерес развитието на казуса и кой ще понесе отговорността.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.