Водещи новини - дясно Добрич Общество

Приключи ремонтът на бул. „Добричка епопея”, предстои доставка на електробуси

Приключиха дейностите по обновяването на бул. „Добричка епопeя” в Добрич. Днес в Общината се състоя презентация за откриване на обекта.

Реконструкцията на булеварда бе извършена по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/. Общата му стойност е 8 183 546,72 лв. Безвъзмездното финансиране – от ЕФФР и националния бюджет, е в размер на 7 856 290,60 лв., а собственият принос – 327 256,12 лв.

По проекта бе извършена реконструирана и рехабилитирана улична мрежа, тротоари и благоустрояване, като общата дължина на платното е 1 470 м дясно и 1 500 м ляво. Извършен е основен ремонт на мост. Изградени са нови тротоарни настилки от унипаваж с дължина 4 743 кв. м, осигурена е достъпна среда, поставени са тактилни плочи в помощ  на хората с увредено зрение. Извършена е цялостна ревизия на колекторната система за осигуряване оптимално отводняване на настилката. Подменено е уличното осветление с енергоефективно, положени са 157 пътни знаци и 1 762 м маркировка. Изградена е велоалея с дължина 1 360 м.

Ремонтирани са 22 спирки и са изградени 6 нови, всички са с осигурено електрозахранване. Закупен е един специализиран автомобил за обслужване на светофарните уредби. Доставени са офис контейнер за Центъра на управление на трафика, както и гаражен и складов контейнери.

По проекта се провеждат три обществени поръчки. Първата е за изграждане на Система за управление на обществения транспорт, а втората – за изграждане на Интелигентна транспортна система. Третата е за доставка и въвеждане в експлоатация на 4 електробуса, както и за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 зарядни станции и силов маслен трансформатор.

Водещата снимка е от профила на кмета Йордан Йорданов във Фейсбук

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *