Бизнес Водещи новини Общество

Солени сметки в област Добрич: Нова формула за изчисление на тока, скок с между 20 и 30% от началото на 2022 г.

Към днешна дата, по груби първоначални изчисления, ценовите прогнози за повишение на топлоенергията и на електрическата енергия за бита – от 1 януари 2022 г, се движат в порядъка на 20-30%. Това прогнозира пред БНР Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

На европейските пазари цените главоломно растат – на фючърсите на електроенергията, на природния газ, но все пак сме в период, за който това е характерно, посочи експертът.

„Идва зимата и страхът движи пазарите – страхът от зимата: дали ще е студена, дали ще има недостиг на природен газ, на ток и т.н. Смятам, че към декември ще имаме една тенденция, ясна, едно успокояване на пазарите, една по-прогнозируема цена и тогава вече мога да кажа по-точен процент.“

„Към юни месец, за четвърто тримесечие за тази година фючърсите се търгуваха на около 65 евро, сега в момента се търгуват за по над 200.“

На газовия пазар не се оправдава надеждата за увеличени доставки. Освен Норвегия, останалите доставчици продължават да доставят само договорените количества, които не покриват увеличеното потребление вследствие на възстановяването на европейската икономика, поясни Пламен Младеновски.

Въпреки по-високата цена на газа финансовото състояние на топлофикациите не е толкова разклатено, защото компенсират увеличения газ с продажбите на по-скъпа енергия на борсата, уточни Младеновски.

„Увеличението на електрическата енергия до някаква степен компенсира топлофикациите. Това е през тока обаче. На прага на отоплителния сезон сега ще започнат проблемите на топлофикациите, тъй като тази по-висока цена на газа не е калкулирана в парното, което те ще фактурират на своите клиенти. Затова започва кампания от топлофикациите да искат промяна в цените, тъй като реалните им загуби предстоят.“

Цената на газа в Добрич се увеличава със 141,99%

Междувременно, от КЕВР предложиха за обществено обсъждане промяна на действащата към момента Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн., ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.)

От регулаторния орган предлагат изменение на § 1. Чл.8 по следния начин:

Чл. 8. (1) ДПИ изготвя и подава в системата за администриране на пазара агрегиран график за клиентите, непреки членове на специалната балансираща група. (2) Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и подават самостоятелно дневен почасов график за потреблението си. Когато тези членове не подават графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име.

В Преходни и заключителни разпоредби да бъда записано:

§ 2. (1) За периода от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г. средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (90%Цпдн + 10%*Цнбп)*(1 + Кд)

където:

  • Цдпи – средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh
  • Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh
  • Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh
  • Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в %.
  • (2) Компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ за периода по ал. 1 e в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.

ПРОЕКТ за изменение на Методиката

pr_metodika_tseni_DPI_08102021

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *