Бизнес Водещи новини - дясно Здраве Общество

ОДБХ приема заявления за издаване на протоколи за пострадали заради сушата пчелни семейства

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в страната приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно след като Европейската комисия одобри пренотифицирана схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери”. Крайният срок за подаването на документите е 15 ноември 2021 г.

Право на подпомагане ще имат пчелари, които са регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 г. Техните животински обекти трябва да отговарят на изискванията по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да имат извършени есенен (за 2020 г.) и пролетен (за 2021 г.) профилактичен преглед.

Пчеларите е нужно да имат и подадена декларация, чрез която са уведомили съответната ОДБХ за отпаднали или загинали пчелни семейства за проверявания период, който е от 20 август 2020 г. до 15 май 2021 г. Декларацията трябва да бъде с дата на подаване не по-късно от датата по заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, до която приключва пролетният профилактичен преглед за 2021 г. и да съдържа информация за актуалния брой пчелни семейства, отразена в системата ВетИс не по-късно от 15 юни 2021 г.

В срок до 30 ноември 2021 г. всяка ОДБХ трябва да изпрати в министерството  обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. Именно поради тази причина пчеларите трябва своевременно да заявят искането си за издаването им.

След постъпване на обобщената информация в МЗХГ ще бъде издадена заповед за настъпило неблагоприятно климатично събитие „тежка суша“ и на следващ етап ще бъде обявен срок за прием на заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.