Бизнес Общество

НАП: По 26 лв. месечно за здравно осигуряване трябва да внасят сезонните работници в област Добрич

От офиса на НАП в Добрич напомнят на сезонните работници, които не започнат  друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски.  Декларация  образец 7 се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да  превеждат здравните си вноски  до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25-и октомври 2021 г. Размерът на здравноосигурителната вноска за тези лица  е  26,00 лева.

От местния офис на Агенцията напомнят също, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус чрез електронната услуга, достъпна на сайта на НАП: www.nap.bg.

Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на  телефон  0700 18 700. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.