Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Култура Общество

Стартира ремонтът за 2,3 млн. лв. на Концертна зала “Добрич”

Днес, 14 септември, се откри строителна площадка по проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официален старт на строителните дейности дадоха кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов и Ивайло Иванов – представител на фирмата “Хранкотош“ ЕООД,, която бе одобрена да изпълни строително-монтажните работи по проекта „Зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване“.

От Община град Добрич припомнят, че основната цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината чрез обновяване на Концертна зала „Добрич“.

Проектът предвижда:

  • обновяване на зрителната зала
  • обновяване на прилежащите фоайета (включително гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения)
  • внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение
  • Закупуване на оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития

Общата стойност на проекта е 2 334 130, 22 лв. с ДДС и се финансира с:

  • Безвъзмездна финансова помощ – 1 272 050, 91 лв., от които 1 081 243, 27 лв. eвропейско и 190 807, 64 лв. национално съфинансиране
  • Финансов инструмент чрез „Регионален фонд за градско развитие“ АД – 911 772, 96 лв., от които 457 254, 14 лв. европейско,     80 691,91 лв. национално съфинансиране и 373 826,91 лв. съфинансиране от „Банка ДСК“ АД
  • Собствен принос на Община град Добрич – 150 306, 35 лв.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *