Бизнес Водещи новини - дясно Образование Общество

Изграждат нова сграда на ДГ „Щурче” в Добрич

Обществена поръчка „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор по обособени позиции“ обяви Община Добрич. Общият максимален разполагаем финансов ресурс е в размер на 66 762 лв. без ДДС или 80 114,40 лв. с ДДС.

Обществената поръчка включва две обособени позиции. Първата предвижда изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за изграждане на нова сграда за Детска градина №12 „Щурче“ с административен адрес: ул. „Вардар“ №67 и упражняване на авторски надзор, финансиран по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., одобрена с решение на Министерски съвет от август 2020 година.

В документацията на поръчката се посочва, че съществуващата сграда, обслужваща детска градина №12 „Щурче“, е построена 1971 г. с проектен експлоатационен срок 50 години. Към настоящия момент сградата е в лошо експлоатационно състояние, изготвена е техническа експертиза през 2016 г., при която заключението на инженерния екип е изграждане на нова сграда. Поради тази причина е необходимо изготвянето на инвестиционен проект за реализирането на нова сграда, отговаряща на всички законови и нормативни изисквания.

Според изискванията при разработването на проекта трябва да бъде заложено използването на съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и материали за създаване на оптимални условия за отдих и занимания на децата и работа  на  педагогическия  персонал, при ниски експлоатационни разходи и икономическа целесъобразност. Сградите и съоръженията да бъдат проектирани според изискванията за достъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение.

Новата сграда на ДГ „Щурче” ще е за сто деца. Ще разполага 4 учебни зони за отделните градински групи. Сградата на детското заведение ще бъде проектирана най-много с два надземни етажа и по възможност полуподземен или подземен етаж с оглед ефективно оползотворяване на всички застроени площи. При проектирането следва да бъде осигурен удобен достъп на децата между всяка една от групите и зоните за спорт, игра и занимания с изкуство. За външни посетители да бъде осигурен пряк достъп до административно-стопанските служби.

Прогнозната стойност за изпълнение на всички видове дейности по изграждането на Детска градина №12 „Щурче“ са както следва:

  • Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на сградата, включващо груб строеж, дограми, довършителни работи, инсталации, комунални връзки – 1 302 903,80 лв. без ДДС в включени 10% непредвидени разходи
  • Паркоустрояване и благоустрояване на имота, включващо изграждане на спортна площадка, 4 детски площадки, осветление, озеленяване и др. – 96 800 лева без ДДС
  • Изграждане на ограда около 235 м – 29 850 лева без ДДС
  • Обзавеждане и оборудване – 125 000 лева без ДДС

Обособена позиция 2 на обществената поръчка е за изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ за основни ремонти на сградите на три детски ясли в Добрич – „Щастливо детство”, „Пролет” и „Първи юни”.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *