Водещи новини - дясно Каварна Общество

50 нуждаещи се от Каварна ще получават топъл обяд

Стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Каварна”, съобщават от Общината. Той е на стойност 23 360 лева и се финансира от Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Предвиденият срок за изпълнението му е от 1 октомври до 31 декември т. г.

Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 50 представители на целевите групи от Община Каварна ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Размерът на финансирането на единица топъл обяд за едно лице за един ден е 3.20 лв. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Каварна.

Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица;
  •  Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Заявления-декларации се приемат в работно време в деловодството на Община Каварна до 17 септември /петък/. Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата, подали документи, ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *