Бизнес Добричка Общество

Нова компютърна и офис техника закупува Община Добричка

Обществена поръчка, която предвижда доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Добричка, обяви местната администрация. Ще бъдат закупени 4 компютърни конфигурации, 6 лазерни принтера А4,  4 непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), по един брой мултифункционално устройство А3 и А4 и един сървър.

Според изискванията оборудването трябва да отговоря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа. Устройствата трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани, със сертификат за дата на производство. Да не са свалени от производство и да са в актуалната продуктова листа на производителя към датата на подписване на Обобщения приемо-предавателен протокол за цялостната доставка. С цел улеснение на използването на техниката от служителите на Община Добричка, гаранционното и следгаранционното обслужване предлаганите конфигурации (включително и монитор), клавиатура и мишка трябва да са от един и същи производител и с неговото лого. Всички компоненти (хардуер и софтуер) е необходимо да са съвместими един с друг.

Срокът за доставка трябва да бъде до 30 дни от датата на подписване на договора. Участникът следва да предложи в техническото си предложение минимален гаранционен срок 36 месеца.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 15 013,51 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 16 септември.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *