Добричка Здраве Общество

Център от семеен тип за възрастни с деменция ще бъде разкрит в с. Опанец

В село Опанец да бъде разкрит Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция реши Общинският съвет на Община Добричка. Потребността и необходимостта от съществуване на такава социална услуга на база на направен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи са заложени в Годишния план за развитие на социалните услуги в Общината.

Предвижда се капацитетът на центъра да е 15 места. Персоналът ще е до 13.5 щатни бройки. Сградата, където ще се помещава центърът, вече е преустроена, оборудвана и обзаведена. Тя се намира в двора на действащия Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец. Преустройството на сградата в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция е на стойност 336 109 лева, от които 179 986 лева са финансирани по проект “Красива България”, а 156 123 лева – от бюджета на Общината.

В докладната записка на кмета на Община Добричка Соня Георгиева се посочва, че планирането и изграждането на такъв център е продиктувано от наличие на трайна тенденция на значително увеличаване на възрастните хора и лицата с увреждания, чакащи за настаняване в резидентна грижа от този тип. Към настоящия момент по данни на Дирекция “Социално подпомагане” в Добрич чакащи за настаняване са 82 души – 40 мъж и 42 жени.

Общинските съветници решиха финансирането на центъра да се извърши със собствени приходи от бюджета на Общината до края на 2021 г. За целта ще са необходими 63 525 лева. Ако за 2022 г. не бъде осигурено финансиране като делегирана държавна дейност отново ще бъдат осигурени собствени средства – на прогнозна стойност 290 000 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *