Бизнес Водещи новини Здраве Общество

От 1.09: Всички с предпазни маски на закрито. Изключенията – за деца до 6 г. и Ковид имунизирани (Заповед)

Във връзка с решението на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издаде две Заповеди, касаещи удължаване на действащите към момента противоепидемични мерки в страната.

От 1 септември до 30 ноември 2021 г.:

 • Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на
  противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
  • редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение
   No 1
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни
   болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието,
   нарушение или загуба на вкуса и други)
  • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице
  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
 • Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение No 3.

Изключение от задължението за носенето на защитна маска се допуска за:

 • клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат
  посещенията в тях
 • спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност
 • участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции
  и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа
  дистанция от 1,5 м. от останалите участници
 • участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на
  физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници
 • децата до 6 годишна възраст

Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.

По смисъла на тази заповед за „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVIDсертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.


Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. влиза в сила от 1 септември до 30 ноември, включително.

Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. е в сила от 31 август до 10 септември, включително.

Пълен текст на Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г.

Заповед-№-РД-01-743

Пълен текст на аповед № РД-01-745/31.08.2021 г.

Заповед-№-РД-01-745

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *