Водещи новини - дясно Генерал Тошево Култура

Обявиха наградените от Добруджанския събор „Богородица” в Ген. Тошево

След направените разисквания журито в състав:  Стоян Господинов – председател, главен художествен ръководител на ПФА „Добруджа“ гр. Добрич; Мария Димитрова – нар. певица, зам.-директор на СУ „Св. Кл. Охридски“ – Добрич; Живко Желев – музикант, ръководител на оркестъра при ПФА „Добруджа” гр. Добрич и Стефан Георгиев – музикант, раздели групите и индивидуалните участници по категории, класира участниците, разпредели наградния фонд и присъди следните  награди :

I.   П е в ч е с к и  г р у п и:

Певчески групи за автентичен фолклор

над 14 г.

I награда – Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам

II награда- ГАФ „Черноочки“ – НЧ „Ст. Караджа 1941 година“ с. Чернооково

III награда

ПГ „Тракийка“ – НЧ „Просвета 1905“ гр. Аксаково, обл. Варна

–          ФГ „Изворски напеви“ – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово

  Поощрителни награди:

–          ГАФ „Извор“ – НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик;

–          ФГ „Добруджански глас“ – НЧ „Св. Св. К. и Методий“ с. Пчеларово;

–          ФГ „Сенокоски славеи“ – НЧ  „Хр. Смирненски 1941“ с. Сенокос;

–          Фолклорна група – Клуб на пенсионера гр. Шабла;

–          ФГ „Здравец“ – НЧ „Васил Левски 2007“ с. Сноп;

–          Женска фолклорна група – Клуб на пенсионера „Добр. глас“ гр. Добрич;

–          ГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, обл. Разград;

–          ФГ „Мъниста“ – НЧ „Зора 1928“ с. Караманите, общ. Вълчи дол.

Певчески групи за обработен фолклор

над 14 г.

I награда – ФГ „Красенско веселие“ – НЧ „Йордан Йовков 1876“ с. Красен

II награда- Фолклорна група – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол

III награда- ЖФГ „Китка“ – НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево

Поощрителни награди:

–   Фолклорна група – Клуб на пенсионера „Хан Кардам“ с. Кардам;

–   Фолклорна група – НЧ „Възраждане 1941“ с. Одринци;

–   Женска фолклорна група – НЧ „Отец Паисий 1897“ с. Спасово.

 II.    Т а н ц о в и  г р у п и:

Танцови групи за автентичен фолклор

до 14 г.

I награда – ДТГ „Светулки“ – НЧ „Светлина 1904“ с. Белоградец, Ветрино

над 14 г.

I награда- Танцов състав – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол, Главиница

II награда- ТГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, Разград

III награда- Танцов състав – КП „Добруджански глас“ гр. Добрич.

Танцови групи за обработен фолклор

над 14 г.

I награда – Представителен танцов състав – КП „Брацигово“ гр. Добрич.

III.         И н д и в и д у а л н и   и з п ъ л н и т е л и:

Певци до 14 г.

I награда

– Славея Яворова – гр. Шумен;

– Преслава Галинова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина.

II награда

Жени Бучекчиева – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево;

Цветелина Маркова – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево.

III награда- Божидара Боянова – НЧ „Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица

Певци над 14 г.

I награда

– Виолета Петкова – НЧ „Просвета 1940 г.“ с. Царевец;

–   Росица Тодорова – Пенсионерски клуб „Брацигово“ гр. Добрич.

II награда

– Желязка Желева – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово;

–   Янко Петров – НЧ „Съзнание 1927“  гр. Девня.

III награда

– Димитричка Стоянова – Клуб на пенсионера № 2 – Г. Тошево;

–  Росица Кръстева – с. Горун, общ. Шабла.

Певчески дуети и триа до 14 г.

I награда – не се присъжда

II награда- Йордан Станимиров и Стефан Бучекчиев  – ЦРД – Ген. Тошево

III награда- Детско фолклорно трио – НЧ „Ст. Караджа 1941“ с. Чернооково

Поощрителни награди:

–   Дует Георги Неделчев и Никола Неделчеви – гр. Добрич;

–   Дует Ферия Алтер и Джани Мехмед – НЧ „Ас. Златаров“ с. Лозенец.

 Певчески дуети и триа над 14 г.

I награда – Мария Петкова и Иванка Желева – НЧ „Й. Йовков 1896“ – Красен

II награда- Димитричка Стойкова и Анастасия Калчева – с. Китка, общ. Аврен

III награда- Фолклорно трио – Клуб на пенсионера с. Лозенец, общ. Крушари

 И н с т р у м е н т а л и с т и

до 14 г.

I награда

– Александър Димитров – гр. Добрич

–   Дуо кавали – СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Добрич

Награда на кмета на Община Генерал Тошево за масово участие и отлично представяне във всички категории – Клуб на пенсионера „Европейски гласове“ гр. Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *