Бизнес Добричка Общество

Избират изпълнител на зимното поддържане на пътищата в община Добричка

Обществена поръчка за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища и подготовката им за експлоатация при зимни условия през сезон 2021/ 2022 г. е обявена от Община Добричка. Тя е на стойност 270 000 лева.

Зимното поддържане на общинските и местни пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Предвижда се извършване на:

– Снегопочистване – включващо разчистване на пътното платно от сняг; преспи от снегонавявания; отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и образувани снежни валове от маршрута за всяка обособена позиция.

– Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане с: минерални материали (за опесъчаване) и химични вещества за стопяване на леда и снега.

Услугата зимно поддържане е разделена на 11 обособени позиции за районен принцип. Обемът на предвидените дейности се определя от общата дължина на съответните общински и местни пътища, включени в маршрута, предмет на конкретната обособена позиция.

Подготовка на общинските пътища за експлоатация при зимни условия (обособена позиция 12) обхващаща извършване на дейности за: отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките; подравняване и профилиране на банкетите; полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата; извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци, предприемане на мерки за улесняване на работите по зимното поддържане на пътищата, като почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см в обхвата на пътя.

Крайният срок за подаване на офертите е 13 септември.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *