Водещи новини - дясно Здраве Образование

МОН: Масово тестване в училище само при поне 90% съгласни родители

Това съобщават от Министерството на образованието и науката

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването работят за осигуряване на тестовете.

Правилата за работа в условия на пандемия са разработени от МОН и съгласувани с МЗ и социалните партньори.

Освен за малките ученици, училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда, пишат от образователното министерство.

Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител (настойник), както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини (например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит), практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

Какви изисквания въвежда МОН към образователните заведения при присъствена форма на обучени в пандемична обстановка

Част от предвидените мерки включват дезинфекция на повърхностите и проветряване

  • Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната)влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани
  • Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятияпри наличие на потвърден случай на COVID-19-от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки часв зависимост от обектите
  • Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун,дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия
  • Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие
  • Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час
  • Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия;
  • Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *