Култура Общество

“Цветно лято” ще е арт сцена за деца и родители в Добрич

В любимия сезон на всички, „Общностен център за деца и семейства” гр. Добрич, организира арт пленер на тема: „Цветно лято”, който на 24 август ще събере деца и родители в двора на социалното заведение.

На пленера са поканени потребители на Центъра – деца и техните родители, които ще се забавляват според желанието и интересите си в 3 три работилнички : „Работилничка – Млад художник”, „Работилничка за цветя” и „Работилничка за графити”.

„Общностен център за деца и семейства” гр. Добрич функционира по Проект „За равен шанс на децата” № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, изпълняван от Община град Добрич, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът е комплекс от интегрирани услуги за ранно детско развитие, целящи подкрепата на деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители за подобряване достъпа до здравна и социална грижа, и подобряване на здравния и социалния им статус. Всичко това с цел превенция на социалното   изключване  и намаляване бедността сред децата.

„Общностен център за деца и семейства” се намира на ул  „Теменуга” №27.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *