Генерал Тошево Образование Общество

В Ген. Тошево продължава приемът на документи за стипендии за студенти – лаборант и медицински сестри

Остава една седмица до крайния срок 31 август, в който Община Генерал Тошево очаква документи за отпускане на стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности, напомнят от Общината.

През следващата учебна 2021-2022 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово студенти със стипендии, с които те ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

Със заповед на кмета на общината Валентин Димитров бяха определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2021-2022 година се отпускат една стипендия за медицински лаборант и две – за медицинска сестра. Определеният размер на месечната стипендия за обучаващ се за медицински лаборант е в размер на 350 лева, а за медицинска сестра – 400 лева.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес в населено място на територията на община Генерал Тошево. Да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия, кандидатите са записани във втора или следваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър трябва да не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

Целта на инициативата е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *