Водещи новини - дясно Здраве Образование Общество

Ковид сценарии в 4 цвята и четири варианта за старт на училищата и детските градини

На фона на все по-ясно очертаващата се четвърта поред Ковид вълна в България и вече по-малко от месец преди началото на новата учебна 2021/2022 година, служебния министър на образованието проф. Николай Денков отговаря в Парламента по важни въпроси, засягащи учениците, техните родители и преподавателите.

“След две тежки години на обучение в условия на пандемия Министерство на образованието и науката прави всичко възможно да подготви образователната система за поредната вълна от COVID-19, така че да осигури възможно най-качествено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците, техните преподаватели и семействата им. Анализът на МОН за ефектите от провеждането през миналите учебни години на дистанционно обучение показа сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. Затова наша основна цел е осигуряването на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година.”

В изпълнение на тази цел от министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка:

 • Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място
 • Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост – при тъмночервено ниво на заболеваемост

Разработени са четири варианта за работа на училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година. Те са на база на здравните показатели за заболеваемостта и според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията 

При зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 човека на 100 000 и при жълт сценарий от 100 до 250 на 100 000 души образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и Здравното министерство за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

 • И при двата варианта при единични случай на деца и педагогически специалисти с COVID-19 след предписание на районните здравни инспекции ще се карантинира цялата паралелка и децата учат електронно.
 • Ако само един ученик е карантиниран, като контактен, само за него директорът организира електронно обучение.

При второ ниво на заболеваемост ако в училище или в център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център.

 • Това ще става с аргументирано предложение на директора до образователния министър след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. 
 • Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас, а при влошаване на епидемичната ситуация и учениците от 5 до 7 клас включително.
 • Най-малките деца до 4 клас учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи 

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 в т.нар. червен сценарий училищата работят по график за преминаване към електронно обучение.

 • Мерките за отделни случаи училища с COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии.
 • Ако броят заразени ученици и персонал в присъствените паралелки нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, т.е. тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. 

 • Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ.
 • Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието.
 • Разрешение ще се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик.
 • Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

“Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца..”

снимка: Георги Димитров

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *