Водещи новини - дясно Добричка Общество

Започват ремонти на улици в девет села в община Добричка

С официална церемония, която ще започне в 11.00 ч. на 16 август, в село Стефан Караджа ще бъде даден старт на дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ BG06RDNP001-7.001-0028-C01. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на десет улици в девет населени места на територията на община Добричка – Стожер, Победа, Котленци, Пчелино, Овчарово, с. Стефан Караджа, Черна, Фелдфебел Денково и Бенковски.

Предвиденият финансов ресурс е 1 143 219,69 лева. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони.

На 27 април тази година е сключено Допълнително споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за избраните изпълнители и изпълнението на инвестицията по одобрения проект. Строително-монтажните дейности ще се осъществяват от „Копекс и Ко“ ООД с основна дейност пътно строителство, ремонтно–възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа.

Възстановяването на десетте улици трябва да  приключи до 17 май 2022 година.

Follow Me:

Related Posts

  1. So Paskalevo not on the list ,and still the streets in holes from a FULLY FUNDED project of 2019 which included in the funds the resurface works ,NO one responsible for the lose of the Funds ,they just vanished into the sky . NO accountability NO Responsibility of PUBLIC Servants .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *