Крими Новини

Внимание, пожари! ОДМВР-Добрич със съвети в пожароопасната обстановка

Областната дирекция на МВР в Добрич апелира за своевременно подаване на сигнали във връзка с пожароопасната обстановка. Апелът е гражданите да подават сигнали при забелязване на признаци на пожар, дим, мирис на изгоряло и пламъци.

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятъра са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи, посочват от полицията.

Основни причини за възникване на горски и полски пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност.

Пожар може да възникне при:

 • Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят и след това да се разпространят и до близките гори.
 • Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
 • Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
 • Детска игра с огън.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
 • Умисъл.
 • Самозапалване на вещества и материали.
 • Природни явления(мълнии).
 • Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите и полските масиви.

Практически съвети:

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 • Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в гори и полски масиви, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
 • Не трябва да се пали огън, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).  Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски и полски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
 •  За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнищата. Собствениците на гори и земеделските стопани трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба.

Какво да правим, ако попаднем в пожар?

 • Ако забележите признаци на пожар в гора или полски масив (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
 • След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
 • Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *