Здраве Новини

РЗИ Добрич: Няма промяна в процедурата по преосвидетелстване от ТЕЛК

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на Постановление № 225 на МС от 12 юли и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, съобщават от РЗИ Добрич. Изключение правят случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи в двумесечен срок от влизането в сила на Постановлението.

Няма промяна в процедурата по преосвидетелстване, посочват от РЗИ. Заинтересованите лица, които са преценили, че промените са по-благоприятни за тях, могат да подадат заявление – декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК, заедно с Медицинско направление за преосвидетелстване от ТЕЛК, издадено от личния или лекуващия лекар и медицински документи, доказващи здравословното им състояние към момента.

Документите за преосвидетелстване се подават лично от лицата или от законните им представители или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно по  един от следните начини:

  • чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне, на адреса на РЗИ – Добрич: гр. Добрич, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 57;
  • на e-mail: rzi-dobrich@government.bg;
  • в сградата на РЗИ – Добрич, централен вход, стая № 114, всеки ден от 8,30 ч. до 14,30 ч.

Предвид епидемичната обстановка и започващото увеличение на заболяемостта от Ковид-19, се препоръчва на гражданите да се възползват от първите два начина за подаване на документите, с цел ограничаване на преките контакти.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *