Без категория

РСР одобри Годишен доклад за Регионалния план за развитие на СИР за 2020 г.

Годишният доклад отразява настъпилите промени в социалното и икономическото развитие на СИР и областите на територията на региона

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Североизточен регион /СИР/ прие с писмена процедура неприсъствено решение и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за 2020 г. Процедурата бе стартирана съгласно закона на 30 юни т.г. В срока за разглеждане, изпращане на коментари и предложения е постъпило едно предложение от Община Варна, което е отразено в Годишния доклад, посочват от Секретариата на РСР на СИР, съобщават от пресцентъра на областната администрация в Добрич.

В Годишния доклад са анализирани настъпилите през 2020 г. промени в социалното и икономическо развитие на СИР и областите на територията в региона. Промените са сравнени със средните за страната показатели за социално-икономическо развитие или със средните такива за 27-те страни членки на ЕС. В заключението се посочва, че изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР се извършва основно чрез инструменти на Оперативните програми, национално финансиране от публични източници, в т. ч. републиканския и общинските бюджети. Отчита се, че социалното и икономическо развитие на СИР през периода 2014-2020 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори, но световната пандемия през 2020 г. се е отразила негативно – нарастване на коефициента на безработица при 5,9 процентни пункта през 2019 г. на 6,1 процентни пункта през 2020 г. Реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване през 2019 г. са 465 млн. лв. и 172 млн. лв. за 2020 г., се посочва в заключенията от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен регион 2014-2020 г.

С пълния текст на Годишния доклад можете да се запознаете по-долу:

1.ГД-на-РПР-на-СИР-2020-г

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *