Водещи новини - дясно Общество

Регионалният съвет одобри доклада за развитие на област Добрич за 2020 г.

Регионалният съвет за развитие одобри Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен регион за 2020 г.

Годишният доклад отразява настъпилите промени в социалното и икономическото развитие на Североизточен регион и областите на територията на региона

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Североизточен регион /СИР/ е приел с писмена процедура неприсъствено решение и е одобрил Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за 2020 г. От Областна администрация информираха, че процедурата е била стартирана на 30 юни т.г. (съгласно закона). В срока за разглеждане, изпращане на коментари и предложения е постъпило едно предложение от Община Варна, което е отразено в Годишния доклад, посочват от Секретариата на РСР на СИР.

В Годишния доклад са анализирани настъпилите през 2020 г. промени в социалното и икономическо развитие на СИР и областите на територията в региона. Промените са сравнени със средните за страната показатели за социално-икономическо развитие или със средните такива за 27-те страни членки на ЕС. В заключението се посочва, че изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР се извършва основно чрез инструменти на Оперативните програми, национално финансиране от публични източници, в т. ч. републиканския и общинските бюджети. Отчита се, че социалното и икономическо развитие на СИР през периода 2014-2020 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори, но световната пандемия през 2020 г. се е отразила негативно – нарастване на коефициента на безработица при 5,9 процентни пункта през 2019 г. на 6,1 процентни пункта през 2020 г. Реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване през 2019 г. са 465 млн. лв. и 172 млн. лв. за 2020 г., се посочва в заключенията от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен регион 2014-2020 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *