Водещи новини - дясно Добричка Общество

Почти 700 000 лева са получени от такса “Битови отпадъци” за 6 месеца в Община Добричка

697 326 лева са получените приходи от такса “Битови отпадъци” съгласно план-сметка за дейност “Чистота” в Община Добричка за първите шест месеца на годината. Това става ясно от докладна записка на кмета Соня Георгиева, която ще бъде внесена на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/ на 28 юли. Реализираните приходи за същия период възлизат на 587 985 лева.

Проектът за дневен ред на заседанието предвижда съветниците да се запознаят с отчет за проверени по населени места имоти и тяхното съответствие с данъчните декларации. От докладната на кмета Георгиева става ясно, че проверките се правят периодично и на случаен принцип. Към момента са проверени недвижими имоти в 29 села, сред които Батово, Бенковски, Ведрина, Славеево, Прилеп, Пчелино, Котленци и други. При установяване на несъответствия между данните в декларациите и тези, получени при проверките, органите по приходите служебно предприемат действия по декларирането им и изпращат съобщения до задължените лица. При необходимост те събират данни и информация от трети лица и при наличие на основание съставят актове.

На заседанието на ОбС ще бъде внесена информация за изпълнението и кандидатстването с проектни предложение на Община Добричка по оперативни, национални и регионални програми и по мерки от Стратегията за водено от общностите развитие на МИГ-Добричка. Ще бъдат отчетени получените командировки от кмета на Общината и председателя на ОбС за първото шестмесечие. Соня Георгиева ще предложи промяна в Програмата за капиталови разходи по бюджета на Общината за 2021 година. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *