Балчик Образование Общество

Обявиха конкурс за директор на ДГ „Знаме на мира” в Балчик

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина „Знаме на мира” в Балчик е обявен от Общината. В него се посочва, че директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Сред изискванията са кандидатите да притежават диплома за висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация. Те трябва да имат и не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование.

Конкурсът ще се провежда в три етапа: допускане по документи, писмен изпит-тест за определяне на нивото на общите компетентности и основни познания, необходими за заемане на длъжността, и интервю.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Балчик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата /тя е публикувана на 30 юни/.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *