Водещи новини - дясно Добрич Общество

Приемат становища за предстоящото публично обсъждане на бюджетните разходи на Община Добрич за 2020 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, ръководството на местния парламент кани обществеността да участва в публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Предстоящото обсъждане ще е в нов формат – присъствено и чрез онлайн платформа. Избраната дата за отчета е 26.07.2021 г. от 14.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2, а неприсъствено – чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. От общинска администрация напомнят, че чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходима е регистрация – чрез въвеждане на потребителско име и email.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2020 г. и годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2020 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 26.07.2021 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *