Образование Общество Тервел

Над 300 деца от община Тервел получиха допълнителни знания по български език

Три проекта за образователна интеграция реализира в периода 2011-2021 година Община Тервел. Това става ясно от докладна записка на кмета инж. Симеон Симеонов, с която на предстоящото заседание на Общинския съвет ще поиска съгласие да бъде подадено ново проектно предложение.

Реализираните до момента проекти са “Различни под едно небе” на стойност 116 872.34 лева, “Заедно на училище” за 132 854.50 лева и “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Тервел” за 88 662.54 лева. Благодарение на тях са извършени дейности по допълнително ограмотяване по български език и занимания по интереси за повече от 300 деца и ученици от уязвими групи, обогатена е базата на детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие, въведени са нови устойчиви модели за работа с родителите като “Училище за родители”, осигурена е психологическа и образователна подкрепа и др.

От докладната става ясно, че в момента Община Тервел има възможност да кандидатства като устойчивост и продължение на предоставянето на вече съществуващите дейности, като разшири обхвата на бенефициентите и услугите за деца от 0 до 6 години и техните семейства с акцент върху уязвими групи население. Ще се кандидатства по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, грантова процедура Образование и грижи в ранна детска възраст, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът ще бъде със срок на реализация до 2024 година. Той ще даде възможност на още 150 деца и техните семейства да се възползват от предоставяните услуги и подкрепа на образователно и социално включване. Ще бъде осигурена заетост на 10 души, които ще бъдат ангажирани в предоставянето на услуги и дейности.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *