Бизнес Общество

Избират изпълнител за сметосъбирането и сметоизвозването в Добрич за две години

Обществена поръчка са сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци /ТБО/ от територията на град Добрич обяви Общината. В отговор на запитване на Про Нюз Добрич от там посочиха, че настоящият договор изтича на 15.10.2021 г. и трябва да бъде избран изпълнител на услугата, за да няма прекъсване по сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО в Добрич. Изпълнител на сегашния договор е  „Уейст Солюшънс България” ЕООД.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен за две години. Прогнозната стойност на поръчката за този срок е 6 милиона лева.

Ще се извършват следните дейности:

– Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране;

– Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране;

– Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране;

– Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране;

– Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.

Точният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци ще се актуализират ежегодно, съгласувано с възложителя, за да бъдат отчетени всички промени – новопостроени сгради или разрушени такива, нови улици, улици с променена категоризация, паркове и/ или други територии с обществено ползване, или други промени. Ориентировъчно годишното количество отпадъци, което се очаква да попада в обхвата на обществената поръчка, е в рамките на 32 000 тона. 

Крайният срок за подаване на офертите е 5 август.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *