Добрич Общество

Избират директор на дирекция „Общинска собственост” в Добрич

Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич обявиха от местната администрация.

Изискваната минимална степен на завършено образование на кандидатите е висше, степен „магистър“. Тя трябва да е в професионална област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“. Необходим е най-малко 4 години професионален опит или ранг ІІІ младши. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

Документите за участие в конкурса се подават в Общината, стая №320, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Крайният срок е 27 юли включително. Документите могат да се подават по електронен път на електронната поща: h_nikolova@dobrich.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред сградата на Община град Добрич и на интернет страницата й.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *