Общество

11 юли – Световен ден на населението

На 11 юли отбелязваме Световния ден на населението. Той е обявен с решение на ООН по повод раждането на петмилиардния жител на планетата на 11 юли 1987 г. и се чества официално от 1989 година.

Целта е да се насочи общественото внимание към проблемите, свързани с населението, бедността, раждаемостта, семейното планиране, човешките права.

През 2018 г. населението в България е наброявало близо 7 000 000 жители, според данни от анализ на Евростат за броя на жителите в отделните страни членки на ЕС. Прогнозни данни на НСИ за населението у нас за следващия половин век отчитат стопяване на българите като нация –   те предполагат, че през 2030 г. ще сме около 6,5 млн., през 2045 г.ще паднем под 6 милиона.

От ООН прогнозират, че през 2050-та година на планетата ще живеят около 9 милиарда жители. Но специалистите смятат, че в 17 европейски страни смъртността превишава раждаемостта, сред които Германия, Италия, Русия, Унгария, Хърватия, България, Чехия, Швеция и балтийските страни, както и Гърция и Португалия.

Населението представлява съвкупност от хора, които водят съвместен живот върху определена територия – населено място, административна единица, социално-икономически район, страна, континент, целия свят. Географията има известен принос при изучаването на населението, защото една от най-съществените му характеристики е териториалната. Тя обединява отделните човешки индивиди и групи в родствено, социално-икономическо, държавно-политическо, етническо отношение. Географските анализи на населението включват следните основни негови характеристики: брой и динамика на населението, особености в териториалното му разпределение, полова, възрастова, етническа, вероизповедателна (конфесионална), образователна и др. структури, естествено и механично движение, расови особености, заболеваемост и др.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *