Балчик Общество

Приемат заявления за бране на орехи в община Балчик

Заявления за издаване на разрешителни за бране на орехи през 2021 г. приема Община Балчик, съобщават от местната администрация. Дейността ще се осъществява в обхвата на четвъртокласните пътища, публична общинска собственост.

Брането на орехи може да се извършва в девет участъка в общината. Таксите са на основание на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Най-висока е за участъка Дропла – Балканци – 2 592 лева.

Желаещите да берат орехи подават заявление по образец, платена такса за съответния участък и декларация за липса на задължения към Община Балчик в Информационния център. Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране и платена такса за съответния участък, при спазване на изискванията на Закона за пътищата и Закона за опазване на селскостопанското имущество, до изчерпване на определените райони. В случай на сериозен интерес разрешителни се издават по допълнителни критерии по отношение на социален статус, местожителство, съгласуване с кметствата по местонахождение на участъците и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *