Водещи новини Общество

„Албена“ АД осъди „ВиК Добрич“ заради пречиствателната станция

С решение на Окръжния съд „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да заплати на „Албена“ АД  сумата от 45 320 лева обезщетение за ползване  в периода 15.06.2019 г.-12.02.2020 г. на пречиствателна станция в село Кранево. Водното дружество трябва да плати и лихвите от датата на исковата молба -12.02.2020 г. до окончателното плащане. Отхвърля иска за горницата от 45 320лева до 399 182 лева.

Делото е образувано по искова молба от „Албена“АД срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. С нея туристическата компания е предявила иск в размер на 399 182 лева обезщетение за ползване  в периода 15.06.2019 г. – 12.02.2020 г. на притежавания от нея пречиствателна станция. Искът е определен въз основа на месечния наем от имота и лихвата.

На  15.06.2019 г.  ДОС е отсъдил при спор между „Албена“ АД и Община Балчик, че правото на собственост върху съоръжението е на търговското дружество. С приемо-предавателен протокол от 11.10.2019г. Община Балчик предала имота на Албена. За периода 15.06.2019г. до подаване на исковата молба имотът се ползвал от „ВиК Добрич“ АД за реализиране на собствени търговски цели, без правно основание, без наличието на договор с ищеца,  без да му е заплатил каквото и да е обезщетение за ползването.

На 05.07.2019г. на водното дружество е връчена покана за плащане на обезщетение. Посочва се, че в резултат на ползването на имота „Албена“ АД е било лишена от възможността да го ползва, пропуснало е да реализира ползи от отдаването му под наем.

От „ВиК Д.“ АД твърдят, че ВиК-операторът е правориемник от „ВиК“ООД и  по силата на договор между АВиК-Добрич и ВиК оператора ПСОВ е  била предадена от Община Балчик на „ВиК Добрич“АД за стопанисване и експлоатация, ведно с находящите се в пречиствателната станция съоръжения. Водното дружество не било конституирано като заинтересована страна при делото между Община Балчик и „Албена“ АД. В одобрената за регулаторния период цена за предоставяне на ВиК-услуги от регулаторния орган КЕВР не било включено като разход за оператора заплащането на наем на ПСОВ.

Пречиствателната станция е изградена през 1969-1970г. за нуждите на бившия държавен курортен комплекс “Албена“ и впоследствие е станала част от активите на приватизираното „Албена“ ЕАД с държавно имущество, а по силата на приватизационните договори от 1997 г. и 1998 г. – собственост на „Албена“ АД.

В първото по делото съдебно заседание адвокатът на „ВиК Добрич“ изрично е заявил, че не оспорва правото на собственост на „Албена“ АД  върху спорния имот. Признава и факта на ползването му в периода 15.06.2019г.-12.02.2020г. В същия период ответникът – ВиК оператор е ползвал обекта като е предоставял на потребителите услуга по пречистване на отпадъчни води по утвърдени цени при липса на обща воля със собственик.

Обстоятелството, че ответникът е придобил правото да е изключителен ВиК оператор на обособената територия, върху която е и процесният обект, не му дава правото да използва имота на ищеца при осъществяване на предмета на своята дейност, заключава съдът.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Варненския апелативен съд.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *