Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Влезе в сила разрешителното за строеж на новия пазар в Добрич

На 11 юни е влязло в сила разрешението за строеж за дейностите по обновяването на Централния пазар в Добрич, става ясно от докладната записка, която ще бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет на 29 юни. Разрешителното е издадено на 21 май т.г.

Съветниците трябва да одобрят поемането на дългосрочен общински дълг от 4 860 000 лева, в т.ч. инвестиционен кредит от 4 660 000 лева и кредит от 200 000 лева за възстановим данък върху добавената стойност (ДДС).

Финансирането на проекта „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“ се предвижда да се извърши от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК.

Срокът на усвояване на заема е до 18 месеца, а погасителният план е 174 месеца  (14,5 години) с 18 месеца (1,5 години гратисен период). Намерението е този кредит да се погасява в годините напред от приходите от наеми от обектите на пазара.

„Централен кооперативен пазар със сегашната си инфраструктура, разположение и конструктивен вид на търговски сгради и съоръжения, е проектиран и построен преди повече от петдесет години. Съществуващият подход към пазара през пешеходния подлез не е проектиран и изпълнен да осигурява достъпност за трудно-подвижни хора, детски колички и велосипедисти. Двете площадки характеризиращи се с вертикална планировка ориентирана към улиците на различна абсолютна височина, като и липсата на обособени зони за отдих и други, го правят нефункционален и непривликателен, се казва в докладната записка.

Ето какво ще бъде направено с планираната инвестиция:

·         Пълно функционално преустройство, като с това ще бъде подобрена достъпността на средата, чрез сливане на горна и долна площадка в едно цяло на едно ниво;

·         Реконструкция на пешеходен подлез чрез изграждане на рампа за хора с увреждания, детски колички и велосипедисти;

·         Общият брой паркоместа за функционирането на пазара са 219 бр., от които новооткрити паркоместа са 44 бр. + 2 броя за хора с увреждания, и 14 броя велосипедни паркоместа;

·         Доставяне на 116 нови търговски маси – щандове за продажба на плодове, зеленчуци и селскостопански продукти с обща търговска площ 721,6 кв. м.

·         Построяване на 11 нови сгради – павилиони с обща нетна площ от 648,9 кв. м., в които са разположени 32 магазина за продажба на млечни, месни и пакетирани хранителни продукти, ресторант за бързо хранене с лятна тераса към него, включително и помещения за административно обслужване.

·         Предвидено е обособяване на зони за отдих, зони за организиране на мероприятия и др.;

·         Освен планирано обновяване на щандовете, магазините, инфраструктурата, ще се обособи покрита част чрез изграждане на стоманена конструкция, с което се покрива цялата търговска площ на пазара площ от 2 203,44 кв. м.

·         Настилките под покритата част са шлайфан бетон със запечатка, а извън нея, по тротоарите – бетонов паваж с дебелина 6 см (изключение прави алеята за зареждане от западната страна на пазара, където настилката е усилена с дебелина 8 см), с обща площ от 5995 кв. м.;

·         Изграждане на площадкова дъждовна канализация обхващаща цялата площ на пазара, както и уширението на ул. „Отец Паисий“ и пешеходен подлез. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *