Водещи новини - дясно Култура Образование Общество

Общината в Добрич иска да слее шест детски градини в три

Община Добрич предлага на Общинския съвет преструктуриране на детските градини и по-точно сливането на 6 градини в 3. Предложението ще бъде обсъдено на заседанието на Общинския съвет на 29 юни.

От администрацията посочват, че в Добрич функционират 14 детски градини.  „Анализът на данните от извършеното през м. май първо класиране показва, че през новата учебна 2021/2022 година в част от общинските детски градини броят на групите най-вероятно ще намалее. От своя страна това ще доведе до недостиг на средства по отношение на разходите за персонал, издръжка на децата и поддръжка на материално-техническата база“, се казва в докладната. Вземат се предвид и негативните тенденции в демографското развитие на страната.

„Съществува риск, през следващите години да възникне необходимостта от закриване на детски градини. За да минимизира този риск, през 2017 г. Община град Добрич преструктурира чрез сливане 6 общински детски градини в 3. Това създаде възможност за оптимално използване на наличните ресурси – финансови, материални и човешки, и намали административната тежест. Постигнатите резултати, както и посочените по-горе негативни тенденции ни дават основание да продължим  преструктурирането на детските градини“, посочват още властите.

Сега отново се предлага 6 общински детски заведения за бъдат слети в три.

Предлаганите промени са само административни и не касаят декларираните в подадените заявления желания от родителите къде да бъдат обучавани, отглеждани и възпитавани техните деца. Преобразуването на детските градини няма да доведе до проблеми в образователно-възпитателния процес. Не се променя и финансовото осигуряване на дейността на предучилищните институции. Задължителната учебна документация ще се съхранява и в двете сгради на детските градини.

Процесът на преобразуване ще оптимизира числеността на персонала в детските градини чрез закриване на свободните щатни бройки за длъжността „директор“ и пренасочване на учители и помощен персонал в другите предучилищни институции на територията на Община град Добрич, казват още от Общината.

Ето кои детски градини се сливат:

1. Вливане на ДГ № 9 „Пчеличка“ с адреси гр. Добрич, ул. „Христо Смирненски“ № 5 и ул. „Екзарх Антим I” №2 в ДГ № 8 „Бодра смяна“ с адрес гр. Добрич, ул. „Генерал Колев“ № 13:

– Наименование на детската градина: ДГ № 8 „Бодра смяна“;

– Официален адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Колев“ № 13;

– Предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ул. „Генерал Колев“ № 13, ул. „Христо Смирненски“ № 5 и ул. „Екзарх Антим I” №2;

– общ брой групи за учебната 2021/2022 г.: 11 (6 – в сградата с адрес ул. „Генерал Колев“ № 13, 4 – в сградата с адрес ул. „Христо Смирненски“ № 5 и 1 – в сградата с адрес: ул. „Екзарх Антим I” №2), общ брой деца: 284;

– численост на персонала: 46 щатни бройки.

 2. Вливане на ДГ № 24 „Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, ул. „Дунав“ № 16 в ДГ № 12 „Щурче“ с адрес гр. Добрич, ул. „Вардар“ № 67:

– Наименование на детската градина: ДГ № 12 „Щурче“;

– Официален адрес: гр. Добрич, ул. „Вардар“ № 67;

– Предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ул. „Вардар“ № 67 и ул. „Дунав“ № 16;

– Общ брой групи за учебната 2021/2022 г. 10 (4 – в сградата с адрес ул. „Вардар“ № 67 и 6 – в сградата с адрес ул. „Дунав“ № 16), общ брой деца 250;

– Численост на персонала: 40,5 щатни бройки.

3. ДГ № 7 „Пролет“ с адрес гр. Добрич, ж. к. „Добротица“ № 16 се влива в ДГ № 25 „Весела“ с адрес гр. Добрич, ж. к. „Дружба“ № 54:

– Наименование на детската градина: ДГ № 25 „Весела“;

– Официален адрес: гр. Добрич, ж. к. „Дружба“ № 54;

– Предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ж. к. „Дружба“ № 54 и ж. к. „Добротица“ № 16;

– Общ брой групи за учебната 2021/2022 г.: 10 (5 – в сградата с адрес ж. к. „Дружба“ № 54 и 5 – в сградата с адрес ж. к. „Добротица“ № 16), общ брой деца: 262;

– Численост на персонала: 45,5 щатни бройки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *