Водещи новини Общество

Делото за потопа в Добрич през 2014 година е прекратено заради липса на престъпление

Делото за наводнението в Добрич през 2014 година е прекратено. Причината – липса на извършено престъпление, каза за Про Нюз Добрич Окръжният прокурор Радослав Бухчев. Като наблюдаващ прокурор той е прекратил производството през есента на миналата година.

Така седем години след потопа става ясно, че не са извършени нарушения от длъжностни лица. Припомняме, че в бедствието загина и човек – 62-годишният Сюлейман Ифраим, загубено бе имущество за хиляди левове. Делото бе заведено за причинена смърт и нанесени големи имуществени вреди.

Още през 2016 година приключиха разпитите на свидетелите – около 90 човека, приключена бе и работата по  хидрологичната и други експертизи. По-голямата част от свидетелите бяха пострадали от наводнението, които бяха обезщетени по изготвения след огледа списък от общината. Дълго време обаче се чакаше изготвянето на допълнителната организационно- техническа експертиза.

След запитване от Про Нюз Добрич, от Окръжната прокуратура информираха ,че при разследването е било установено, че в дните преди наводнението в област Добрич са регистрирани валежи, в резултат на които повърхностният слой на почвата е бил преовлажнен. Последвалите валежи през нощта на 19-и срещу 20-и юни 2014 година и тяхната голяма интензивност в определени часове са допринесли за бързото формиране на големи количества водни маси и отнасяне на повърхностния почвен слой.

6 години след голямото наводнение в Добрич делото по случая не е приключило

При разследването е установено, че на 19 юни количеството на паднали валежи в град Добрич е 106 л/кв.м. Установен е, че от падналите през юни валежи преди наводнението почвата е била водонаситена и преовлажнена, което е довело до голям повърхностен отток. Получило се е отнасяне на част от растителната повърхност и са се образували кални потоци, примесени с листа, клони и отпадъци.

Наводнението е било от типа на т.н. поройни наводнения, които се формират много бързо и са в резултат на интензивни валежи, които падат на сравнително малка територия за сравнително кратко време – 6 часа.

Наводнението се е проявило в конкретния случай в резултат на специфичното съчетание на различни фактори – природни, климатични, ладшафтни и антропогенни, във водосбора на река Добричка. Източник на наводнението е било формирането на огромна водна маса в резултат на падналите във водосбора на реката проливни дъждове и специфичното съчетание на комплекс от природни фактори.

Специфичните черти на релефа от своя страна са създали условия за кратко време, със сравнително голяма скорост оттокът да стигне до коритото на реката.

При разследването е било установено, че кметът на Община Добрич, като длъжностно лице и орган на изпълнителната власт, отговорен  за подготовката на общината за бедствия, е изпълнил изискванията на Закона за защита при бедствия, по отношение на превантивната дейност за изготвяне и проиграване на плана за защита при бедствия и сформиране на щаб за неговото изпълнение. Не са били установени данни за нарушения от длъжностни лица при Община Добрич.  

Наводняването на пострадалия район, в който е било загиналото лице, не би могло да бъде хидроложки прогнозирано, тъй като няма изчислена връзка между количествата валеж и водното ниво.

Делото се прекратява, тъй като не са събрани данни за извършено престъпление.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *